Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowopowstałego Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Link do numeru

Link do strony SCN Eureka!

Adrian Macion
Redaktor Naczelny SCN Eureka!

Paulina Smaruj
Zastępca Redaktora Naczelnego SCN Eureka!

 

 

ZAAKCEPTUJ ODPRAWĘ [przejdź do gry]

 

klasyfikacja członka załogi – A1_
ID członka załogi – sprawdzono_
kod misji – sprawdzono_
przyznano dostęp_

witamy na pokładzie

Na tydzień przed planowanym pierwszym wyjściem w przestrzeń kosmiczną odbyła się główna narada. Za oknami skrzyła się milionami kolorów kosmiczna przestrzeń. Cały zespół naukowy okrętu „Viatorem” zebrał się na mostku, aby wysłuchać odprawy wygłoszonej przez astrobiologa i astrochemika. Po niezbędnej weryfikacji tożsamości załoga zasiadła na wyznaczonych miejscach i z ciekawością spogląda na hologram wyświetlony na środku sali.  Po ustaniu zbędnych szeptów, głos zabrał naczelny astrobiolog misji. 

Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn't matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.

– Richard Feynman

porównanie QA-1-2-P1

konsola #6

wybierz:

> porównanie bezpośrednie "konsola #2"

> komponent porównawczy "konsola #1"

Przy pomocy maksymalnego powiększenia i niezwykle precyzyjnych narzędzi dokonujesz izolacji pojedynczej komórki organizmu, której uzyskanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia dalszych badań. Morfologia komórki jest raczej prosta i niezwykle przypomina komórkę zwierzęcą ze znanych Ci ziemskich organizmów. Otacza ją prawdopodobnie lipidowa błona, która wykazuje znaczną płynność. 

widok pojedynczej komórki

 

 DALEJ 

Szymon Dowgiert
CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

Informacje ogólne

Onchocerca volvulus jest nicieniem należącym do rzędu Spirurida, który łączy organizmy charakteryzujące się posiadaniem gardzieli podzielonej na dwie części: przednią mięśniową i tylną gruczołową. Gruczoły gardzielowe są jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Pochwa jest cewkowata i ma mięsiste ścianki. Rozwój tych organizmów odbywa się zawsze za pośrednictwem żywiciela pośredniego, jakim jest stawonóg.

O. volvulus jest bezpośrednią przyczyną onchocerkozy, inaczej zwanej ślepotą nadrzeczną, drugiej co do częstości występowania choroby powodującej zanik wzroku (tuż po jaglicy powodowanej obecnością bakterii Gram-ujemnej Chlamydia trachomatis). Należy do listy 20 chorób powszechnych wśród ubogich oraz rozwijających się krajów (ponad 99% zarażonych ludzi żyje w Afryce).