Jakub Czarny
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Metodą przełomową dla badań genetycznych okazała się wizja po LSD późniejszego noblisty. Pewnie sądzisz, że to żart… Otóż to całkowita prawda, a jednocześnie wielkie zaskoczenie, jak odwzorowanie procesu zachodzącego w każdej dzielącej się komórce może znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób bakteryjnych, wirusowych, uwarunkowanych genetycznie, wczesnym wykrywaniu nowotworów, medycynie sądowej, transplantologii, a nawet paleontologii.

Igor Kłykociński

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW 

Organizmy żywe, by mogły w ogóle istnieć, muszą mieć zdolność do przechowywania (oraz przekazywania) informacji, która po odczytaniu będzie odpowiadać za strukturę i funkcjonowanie komórek. Rozwiązaniem wykorzystywanym przez wszystkie organizmy żywe jest zapisanie za pomocą kodu genetycznego tej informacji w DNA (kwasie deoksyrybonukleinowym). Odbywa się to za pomocą ułożenia w odpowiednie ciągi nukleotydów (adeniny, tyminy, guaniny, cytozyny) tworzących podwójną helisę DNA. To właśnie kolejne trójki nukleotydów (kodony) kodują kolejność aminokwasów w białku, które powstanie w procesie ekspresji genów (transkrypcji i translacji).

Klaudia Staśkiewicz

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Porosty (Lichens) stanowią polifiletyczną grupę plechowych organizmów symbiotycznych zajmujących niemal wszystkie typy środowisk lądowych. Wykazują wielokomponentową strukturę złożoną z przedstawicieli królestwa grzybów (Fungi), roślin (Plantae) i bakterii (Bacteria), przez co nie tworzą odrębnej jednostki taksonomicznej. W zamian określa się je mianem grupy ekologicznej. Wyróżnia się dwie kategorie partnerów współtworzących plechę porosta. Główny element budowy plechy stanowi układ strzępek grzybni pochodzący od mykobionta, komponentu grzybowego, będącego u większości gatunków przedstawicielem gromady workowców Ascomycota.

 
 
W latach 60. XXIII wieku loty międzygwiezdne stały się rutynowymi podróżami, a ludzkość pokusiła się o przekraczanie ostatecznej granicy – kosmosu. Niezaspokojona ciekawość pchała nas dalej i dalej w celu odpowiedzi na pytanie, które zadajemy sobie od pierwszego spojrzenia w rozgwieżdżone niebo: czy jesteśmy sami? Poszukiwanie jakiegokolwiek życia przez dziesięciolecia nie przynosiło oczekiwanego rezultatu. Pierwszym celem był Mars, jednak w latach 20. XXI wieku oczy świata skierowały się na Wenus i księżyce Jowisza. Sondy kosmiczne i misje załogowe dokładnie zbadały owe ciała niebieskie; jednak jedynym, co udawało nam się napotkać, były jałowe pustynie. Tysiące porażek sprawiały, że każda kolejna próba stawała się coraz śmielsza, a ręka ludzka sięgała coraz dalej. Największy w historii gatunku projekt naukowy wyniósł nas prawie 40 lat świetlnych od domu, w kierunku układu TRAPPIST-1, który stanowił najbardziej obiecujący punkt dla poszukiwania obcego życia. Jako wykształconemu badaczowi zostało Ci przydzielone kluczowe zadanie w tej misji – masz nadzorować pobieranie próbek, badanie powierzchni planety i – w co wierzy pozostawiona na Ziemi reszta ludzkości – dokładna analizę odnalezionego tam życia. Misja nie przebiega jednak bez komplikacji, a pierwszej katastrofy udaje się uniknąć już w trakcie zbliżania się do układu…
 
W tym momencie zaczyna się fabuła jedynej w swoim rodzaju gry paragrafowej, gdzie Ty jesteś bohaterem. Czeka Cię odwiedzenie niesamowitych miejsc i zgłębianie ewolucji spekulatywnej. Czy uda Ci się odnaleźć życie? Jak bardzo niebezpieczna będzie to podróż? Jakie jeszcze tajemnice kryją obce światy? Wielowątkowe poznawanie tematu przy pomocy zagadnień z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych pozwoli Ci nie tylko wczuć się w sytuację członka pionierskiej misji, ale także poznać najbardziej niezwykłe zasady rządzące światem ożywionym.

Adrian Macion

Prezes, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Metabolizm jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w komórce lub organizmie. Badanie tych reakcji u bakterie koncentruje się na chemicznej różnorodności procesów utleniania substratów i reakcjach dysymilacji, które funkcjonują w komórkach w celach wytwarzania energii. W zakresie badan metabolizmu bakteryjnego do tematów cieszących się największym zainteresowaniem zaliczamy również wchłanianie i wykorzystanie nieorganicznych lub organicznych związków chemicznych niezbędnych do wzrostu komórek. Energia chemiczna generowana w jednej reakcji metabolicznej może być „transportowana” do miejsca przemian wykorzystujących ją w procesach syntezy. Czasowe zachowywanie tej energii polega na syntezie związków zawierających wiązania wysokoenergetyczne: ATP, ADP i związki zawierające wiązanie tioestrowe (np. acetylo–CoA).