Rozwój technologiczny (przede wszystkim zdobycze Internetu) zacierają granice działalności wielu uniwersytetów. Edukacja otwarta stanowi obecnie jeden z najważniejszych elementów w społeczeństwie, jednak wciąż nie wszyscy mają do niej identyczny dostęp. Wychodząc temu naprzeciw – członkowie Koła Naukowego Biologii Molekularnej rozpoczęli projekt internetowy KNBM Open University, który skierowany jest przede wszystkim do licealistów i studentów początkowych etapów studiów. W ramach projektu tworzone są kursy internetowe stanowiące wprowadzenie do najciekawszych, czasami specjalistycznych, zagadnień biologii i chemii.

Sekwencjonowanie ludzkiego genomu zmieniło rozumienie naszej biologii, oraz pokazało, że liczy się nie tylko sekwencja twojego DNA, ale także sposób, w jaki jest ono wykorzystywane przez komórkę! W jaki sposób niektóre geny są aktywowane, a inne wyciszane? Jak to jest kontrolowane? Odpowiedź kryje epigenetyka.

Epigenetyka była gorącym tematem badań w ciągu ostatniej dekady, ponieważ stało się jasne, że nieprawidłowa kontrola ekspresji genów (a nie wyłącznie ich mutacje) przyczynia się do chorób (w szczególności nowotworów). Zmiany epigenetyczne są dziedziczne poprzez podział komórek, a w niektórych przypadkach mogą zachowywać się podobnie do mutacji pod względem stabilności. Co ważne, w przeciwieństwie do mutacji genetycznych, modyfikacje epigenetyczne są odwracalne, a zatem mogą być manipulowane terapeutycznie. W ostatnich latach stało się również jasne, że modyfikacje epigenetyczne są warunkowane poprzez środowisko (na przykład dieta), co wywołało wiele debat i badań publicznych.

Ten kurs stanowi wprowadzenie do kontroli epigenetycznej. Zbadamy zjawiska będące przejawami kontroli epigenetycznej w kilku organizmach, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Zbadamy współzależność między kontrolą epigenetyczną a środowiskiem i wreszcie rolę nieprawidłowej kontroli epigenetycznej w chorobach.

Zachęcamy też do zapoznania się z artykułem Epigenetyka nowotworów, który szerzej omawia jedno z zagadnień uwzględnionych w kursie.

 DOSTĘP DO KURSU (REJESTRACJA)  

Kurs przedstawia najważniejsze hipotezy dotyczące powstania życia na ziemi. Omawiane są one w oparciu o przełomowe eksperymenty, które zbliżają nas do odkrycia prawy na temat stworzenia pierwszej komórki. Przejście od chemicznych cząsteczek do żywych organizmów ukazuje złożoność świata, a stale pojawiające się nowe pytania czynią ten temat ciągle niewyczerpanym. Zawarte informacje w postaci prezentacji powinny rozwiać wiele wątpliwości oraz zaciekawić do rozwiązania pozostałych tajemnic pochodzenia życia.

 DOSTĘP DO KURSU (REJESTRACJA) 

Nadmiar reaktywnych form tlenu (RFT) i wolnych rodników w organizmie  wywołuje stres oksydacyjny, który poprzez uszkodzenie takich cząsteczek jak białka, DNA, lipidy a także wpływ na podziały komórkowe może prowadzić do powstania wielu chorób w tym neurodegeneracyjnych, cukrzycy, miażdżycy. Istnieją różne czynniki zapobiegające rozwojowi stresu oksydacyjnemu, np. aktywność enzymów takich jak peroksydaza glutationowa. Co istotne, wolne rodniki mogą być również wykorzystywane przez organizmy żywe, np. w odpowiedzi immunologicznej.      

 DOSTĘP DO KURSU (REJESTRACJA)