Warunki kosmiczne i panujące na innych planetach należą do najbardziej ekstremalnych, jakie możemy sobie wyobrazić. Niskie ciśnienie, skrajne wartości temperatur i ogromne dawki promieniowania stanowią zagrożenie dla większości znanych nam organizmów żywych. W jaki sposób promieniowanie kosmiczne uszkadza komórki? Czy istnieją organizmy na nie niewrażliwe?

 LINK