Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!

Link do numeru

Link do strony SCN Eureka!

Adrian Macion
Redaktor Naczelny SCN Eureka!

Igor Lipiński
Zastępca Redaktora Naczelnego SCN Eureka!