Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn't matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.

– Richard Feynman

 

 

ZAAKCEPTUJ ODPRAWĘ [przejdź do gry]

 

klasyfikacja członka załogi – A1_
ID członka załogi – sprawdzono_
kod misji – sprawdzono_
przyznano dostęp_

witamy na pokładzie

Na tydzień przed planowanym pierwszym wyjściem w przestrzeń kosmiczną odbyła się główna narada. Za oknami skrzyła się milionami kolorów kosmiczna przestrzeń. Cały zespół naukowy okrętu „Viatorem” zebrał się na mostku, aby wysłuchać odprawy wygłoszonej przez astrobiologa i astrochemika. Po niezbędnej weryfikacji tożsamości załoga zasiadła na wyznaczonych miejscach i z ciekawością spogląda na hologram wyświetlony na środku sali.  Po ustaniu zbędnych szeptów, głos zabrał naczelny astrobiolog misji. 

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem rozwijającego Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Link do numeru

Link do strony SCN Eureka!

Adrian Macion
Redaktor Naczelny SCN Eureka!

Paulina Smaruj
Zastępca Redaktora Naczelnego SCN Eureka!

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowopowstałego Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Link do numeru

Link do strony SCN Eureka!

Adrian Macion
Redaktor Naczelny SCN Eureka!

Paulina Smaruj
Zastępca Redaktora Naczelnego SCN Eureka!

porównanie QA-1-2-P1

konsola #6

wybierz:

> porównanie bezpośrednie "konsola #2"

> komponent porównawczy "konsola #1"