Jakim cudem pamiętamy… cokolwiek? Pytanie to do tej pory pozostaje bez odpowiedzi, jednak próby zgłębienia tej kwestii są niezmiernie interesujące. Seminarium krótko omawia historię badań nad procesami leżącymi u podstaw pamięci. Od zaciekłej walki o udowodnienie istnienia neurogenezy w mózgach osobników dojrzałych, przez powstawanie powstawanie nowych połączeń synaptycznych, aż po zmianę siły tychże połączeń w procesie long-term potentiation (LTP). Ten ostatni proces wydaje się mieć podstawowe znaczenie dla pamięci i neuroplastyczności, więc zostanie omówiony z należytą dokładnością; uwzględniona zostanie rola receptorów NMDA i AMPA oraz rola dokomórkowego prądu kationów wapnia w zwiększaniu wrażliwości synaps na glutaminian. Końcowa część seminarium będzie podsumowaniem współczesnej wiedzy procesów leżących u podstaw pamięci.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=9xuQLGBw6-I