W latach 60. XXIII wieku loty międzygwiezdne stały się rutynowymi podróżami, a ludzkość pokusiła się o przekraczanie ostatecznej granicy – kosmosu. Niezaspokojona ciekawość pchała nas dalej i dalej w celu odpowiedzi na pytanie, które zadajemy sobie od pierwszego spojrzenia w rozgwieżdżone niebo: czy jesteśmy sami? Poszukiwanie jakiegokolwiek życia przez dziesięciolecia nie przynosiło oczekiwanego rezultatu. Pierwszym celem był Mars, jednak w latach 20. XXI wieku oczy świata skierowały się na Wenus i księżyce Jowisza. Sondy kosmiczne i misje załogowe dokładnie zbadały owe ciała niebieskie; jednak jedynym, co udawało nam się napotkać, były jałowe pustynie. Tysiące porażek sprawiały, że każda kolejna próba stawała się coraz śmielsza, a ręka ludzka sięgała coraz dalej. Największy w historii gatunku projekt naukowy wyniósł nas prawie 40 lat świetlnych od domu, w kierunku układu TRAPPIST-1, który stanowił najbardziej obiecujący punkt dla poszukiwania obcego życia. Jako wykształconemu badaczowi zostało Ci przydzielone kluczowe zadanie w tej misji – masz nadzorować pobieranie próbek, badanie powierzchni planety i – w co wierzy pozostawiona na Ziemi reszta ludzkości – dokładna analizę odnalezionego tam życia. Misja nie przebiega jednak bez komplikacji, a pierwszej katastrofy udaje się uniknąć już w trakcie zbliżania się do układu…
 
W tym momencie zaczyna się fabuła jedynej w swoim rodzaju gry paragrafowej, gdzie Ty jesteś bohaterem. Czeka Cię odwiedzenie niesamowitych miejsc i zgłębianie ewolucji spekulatywnej. Czy uda Ci się odnaleźć życie? Jak bardzo niebezpieczna będzie to podróż? Jakie jeszcze tajemnice kryją obce światy? Wielowątkowe poznawanie tematu przy pomocy zagadnień z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i fizycznych pozwoli Ci nie tylko wczuć się w sytuację członka pionierskiej misji, ale także poznać najbardziej niezwykłe zasady rządzące światem ożywionym.

Jakub Czarny
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Metodą przełomową dla badań genetycznych okazała się wizja po LSD późniejszego noblisty. Pewnie sądzisz, że to żart… Otóż to całkowita prawda, a jednocześnie wielkie zaskoczenie, jak odwzorowanie procesu zachodzącego w każdej dzielącej się komórce może znaleźć zastosowanie w diagnostyce chorób bakteryjnych, wirusowych, uwarunkowanych genetycznie, wczesnym wykrywaniu nowotworów, medycynie sądowej, transplantologii, a nawet paleontologii.

Klaudia Staśkiewicz

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Wstęp

Porosty (Lichens) stanowią polifiletyczną grupę plechowych organizmów symbiotycznych zajmujących niemal wszystkie typy środowisk lądowych. Wykazują wielokomponentową strukturę złożoną z przedstawicieli królestwa grzybów (Fungi), roślin (Plantae) i bakterii (Bacteria), przez co nie tworzą odrębnej jednostki taksonomicznej. W zamian określa się je mianem grupy ekologicznej. Wyróżnia się dwie kategorie partnerów współtworzących plechę porosta. Główny element budowy plechy stanowi układ strzępek grzybni pochodzący od mykobionta, komponentu grzybowego, będącego u większości gatunków przedstawicielem gromady workowców Ascomycota.

Igor Kłykociński

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW 

Organizmy żywe, by mogły w ogóle istnieć, muszą mieć zdolność do przechowywania (oraz przekazywania) informacji, która po odczytaniu będzie odpowiadać za strukturę i funkcjonowanie komórek. Rozwiązaniem wykorzystywanym przez wszystkie organizmy żywe jest zapisanie za pomocą kodu genetycznego tej informacji w DNA (kwasie deoksyrybonukleinowym). Odbywa się to za pomocą ułożenia w odpowiednie ciągi nukleotydów (adeniny, tyminy, guaniny, cytozyny) tworzących podwójną helisę DNA. To właśnie kolejne trójki nukleotydów (kodony) kodują kolejność aminokwasów w białku, które powstanie w procesie ekspresji genów (transkrypcji i translacji).

Adrian Macion

Prezes, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Metabolizm jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w komórce lub organizmie. Badanie tych reakcji u bakterie koncentruje się na chemicznej różnorodności procesów utleniania substratów i reakcjach dysymilacji, które funkcjonują w komórkach w celach wytwarzania energii. W zakresie badan metabolizmu bakteryjnego do tematów cieszących się największym zainteresowaniem zaliczamy również wchłanianie i wykorzystanie nieorganicznych lub organicznych związków chemicznych niezbędnych do wzrostu komórek. Energia chemiczna generowana w jednej reakcji metabolicznej może być „transportowana” do miejsca przemian wykorzystujących ją w procesach syntezy. Czasowe zachowywanie tej energii polega na syntezie związków zawierających wiązania wysokoenergetyczne: ATP, ADP i związki zawierające wiązanie tioestrowe (np. acetylo–CoA).