Rozwój płodu człowieka jest procesem wieloetapowym. Jednym z kluczowych elementów rozwoju osobniczego jest rozwój płciowy, w tym determinacja płci. Powszechnie uznaje się, że odpowiadają za to chromosomy X i Y, a ich brak lub nadmiar stanowią problemy zaburzeń płci genetycznej. Jednakże regulacja procesu determinacji płci jest znacznie szersza i obejmuje szereg genów zlokalizowanych zarówno na chromosomach płci, jak i na autosomach, a mutacje tych genów powodują zaburzenia rozwoju płciowego o szerokim spektrum fenotypowym. Postaram się opowiedzieć, co już wiemy na ten temat, co podejrzewamy, a ile jeszcze przed nami pozostało do poznania.

link do nagrania: https://youtu.be/Mf9WiM9tH_k