Integralność DNA jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek, w tym zachodzenia reakcji metabolicznych, a w konsekwencji utrzymania homeostazy całego organizmu. Jednak wiele czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych lub po prostu błędy „aparatury” komórkowej sprawiają, że nośnik informacji genetycznej nabywa nieprawidłowości w budowie, ilości itd. Na szczęście natura "stworzyła" liczne mechanizmy naprawcze pozwalające przywrócić prawidłową strukturę DNA. Zarówno uszkodzenia DNA, zwiększona tendencja do ich nabywania, jak i upośledzone naprawianie prowadzą do licznych chorób. Jednocześnie, znając mechanizmy molekularne uszkadzania DNA, jak i naprawy, możemy leczyć coraz więcej chorób.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=hbQMeS45LS4