Walentynki już za nami, ale miłość powinna kwitnąć całym rokiem – nie tylko od święta. Jednak czy zastanawialiście się jak wygląda święto zakochanych w mikroświecie? Który Alvaro jest mistrzem pocałunków? Kto poświęca się jak Jack dla Rose? Który mikro-romantyk mógłby śpiewać "I want to lay you down in a bed of roses"?
 
link do nagrania: https://youtu.be/FEQuLGP2s04

Układ odpornościowy jest systemem, do którego głównych zadań należy zwalczanie infekcji i zapobieganie innym uszkodzeniom organizmu. Budzącym podziw elementem zjawiska odporności jest odporność humoralna – pozwalająca na wykrywanie i unieszkodliwianie obiektów prezentujących określone antygenu. Jednak podobnie jak układ odpornościowy – bakterie również ewoluowały ku większemu przystosowaniu i wykształciły mechanizmy obronne, do których należy zmienność antygenowa. Jest to zjawisko losowej, lecz odwracalnej zmiany fazy (ON/OFF) lub budowy prezentowanego przez komórkę antygenu. Każda taka zmiana sprawia, że wykształcone w trakcie infekcji mechanizmy obrony humoralnej przestają być skuteczne i cały (długotrwały) proces musi zacząć się od nowa.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=UjBsQbDxKnA

Krew jest jedną z substancji, która umożliwia życie kręgowcom. Na jej elementach morfotycznych, a w szczególności erytrocytach, rozpoznaje się wiele antygenów, które warunkują specyficzną dla danego osobnika grupę. Obecnie rozpoznaje się aż 35 taki układów grupowych. Są one kluczowe podczas transfuzji krwi lub przeszczepu narządów. Jednak nie tylko… okazuje się, że określona grupa krwi może nas również ochronić przed patogenami. Są one jedną z ważniejszych cech selekcyjnych w populacjach. Obecnie możemy określić 13 układów, które mają niezwykłe zdolności do uniemożliwienia, a niektóre niestety do ułatwiania łączenia się receptorów patogenów.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=ANl1FtXO02I

Świat, który znamy, stale nas zachwyca i zaskakuje. Z każdym krokiem poznajemy stworzenia tak niesamowite, że aż ciężko uwierzyć w ich istnienie oraz spryt działania mechanizmów natury. Jedną z tego typu anomalii wprawiających w zachwyt jest grupa bakterii bioluminescencyjnych, czyli posiadających zdolność do naturalnego wytwarzania światła. To właśnie o tej niezwykłej grupie mam zamiar Państwu opowiedzieć. Czym w zasadzie są, jak działa bioluminescencja bakteryjna, gdzie można ją odnaleźć i czy możemy ją wykorzystywać do naszych potrzeb?

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=fKnWoxE0xX0