Nanocząstki to fragmenty materii o wielkości nieprzekraczającej 100 nm. Mogą być pochodzenia naturalnego, jednak obecnie za ich emisję do środowiska w głównym stopniu odpowiada człowiek. Wynika to przede wszystkim z gwałtownego rozwoju nanotechnologii, który sprzyja odkrywaniu oraz upowszechnianiu się nowych zastosowań dla tych wyjątkowych materiałów. Wystarczy choćby wspomnieć o wykorzystaniu ich w niektórych maseczkach ochronnych. Powszechna obecność nanomateriałów budzi jednak także i obawy. Skutkuje to apelami o zintensyfikowanie działań mających za zadanie wyjaśnić ich wpływ na środowisko naturalne oraz organizm ludzki. W prezentacji zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy naukowej na temat nanocząstek, a także odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość z nimi związana.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=l5Dd46D-kas

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież