Adrian Macion

Prezes, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Microsporidia to gromada około 1400 pasożytów zwierzęcych, których żywiciele należą do różnorodnych grup systematycznych. Są one jednymi z najmniejszych komórek eukariotycznych, a rozmiar ich genomu jest porównywalny do genomów bakteryjnych. Ich struktura jest niezwykle uproszczona – brak w nich mitochondriów, peroksysomów i centrioli. Posiadają też kilka cech prokariotycznych, np. rybosomy 70S połączone z 5,8S i 28S rRNA. Uproszczenie struktury wiąże się jednak ze znacznym wyspecjalizowaniem tych obligatoryjnych pasożytów wewnątrzkomórkowych. Większość z nich jest istotnymi pasożytami owadów, ale możemy w grupie Microsporidia wyróżnić też gatunki atakujące ryby, skorupiaki i ludzi. Interesująca jest możliwość wykorzystania tych organizmów do walki z malarią. U komarów udokumentowano istnienie symbiotycznych mikrosporydiów, które blokują transmisję Plasmodium spp. 

Adrian Macion

Prezes, Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW

Balantidium coli (szparkosz okrężnicy) jest pasożytniczym pierwotniakiem odpowiedzialnym za chorobę zwaną szparkorzycą. Jest jednym z największych przedstawicieli Protista i jedynym znanym orzęskiem wywołującym infekcje u ludzi. Najczęściej infekuje naczelne i świnie, które stanowią naturalny rezerwuar tego patogenu. Występuje na całym świecie, a największą częstość infekcji obserwuje się na Papui-Nowej Gwinei i Filipinach, choć nawet tam nie przekracza ona 1% społeczeństwa. Częstość zarażeń jest zwiększona przez kontakt społeczności ze świniami i złe warunki sanitarne.