Zofia Olszewska

Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Babesia spp. są jednymi z najbardziej wszechobecnych i rozprzestrzenionych parazytów krwi na świecie. Możemy wyróżnić ponad 100 gatunków Babesia, pasożytniczych pierwotniaków klasy Apicomplexa. Jednak tylko kilka z nich infekuje człowieka. Do tych gatunków należy m.in. Babesia microti. Pierwotniaki te pasożytują wewnątrz erytrocytów, powodując chorobę hemolityczną zwaną babeszjozą. Choroba ta często nazywana jest „malarią północy”, ponieważ jej objawy można łatwo pomylić z tymi wywołanymi działaniem zarodźca malarycznego. Morfologicznie pierwotniaki Babesia i Plasmodium falciparum (przedstawiciel zarodźców) również są bardzo podobne. Jednak można uniknąć pomyłki w diagnozie, jeśli odpowiednio wnikliwie przeprowadzi się badanie krwi pacjenta z objawami choroby, o czym zostanie wspomniane w dalszej części artykułu.

Maria Nizik

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Pasożyt i żywiciel toczą nieustanny bój. Gospodarz niczym wielkie mocarstwo wytacza ciężką artylerię, próbując pozbyć się intruza, a pasożyt małymi oszustwami sabotuje działania żywiciela, starając się jak najdłużej pozostać na jego terytorium. Gospodarz musi dysponować rozmaitą bronią, ponieważ pasożyty infekujące człowieka mogą przebywać w różnych tkankach i organach, przynależą do wielu grup systematycznych, a niektóre z nich mogą występować w więcej niż jednej formie rozwojowej. Ta różnorodność sprawia, że strategie żywiciela na pozbycie się pasożytów są niezwykle mnogie, a i pasożyty nie ustępują żywicielowi pola.

Aleksandra Sypek
XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Cryptosporidium parvum to pierwotniak pasożytujący w ludziach i przeżuwaczach. Możemy zarazić się nim głównie drogą oralno-fekalną poprzez wodę, glebę, żywność, które  zawierają oocysty pasożyta. Rzadziej możliwe jest również zarażenie drogą inhalacyjną. Protist ten odpowiedzialny był m. in. za epidemię w Milwaukee, USA, w 1993 r.

Andrzej Rzepko
III Liceum Ogólnokształcące im.gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

Echinococcus granulosus jest jednym z 6000 przedstawicieli tasiemców (Cestoda) oraz jednym z siedmiu gatunków należących do rodzaju bąblowców (Echinococcus). Jest groźnym pasożytem, który w dojrzałej formie występuje w jelicie cienkim psowatych. U człowieka – który jest żywicielem pośrednim – tasiemiec wywołuje chorobę zwaną bąblowicą. Bąblowicę można podzielić na dwa typy w zależności od rodzaju żywiciela: żywiciel pośredni przechodzi hydatidozę, a żywiciel ostateczny echinokokozę. Przestrzega się przed jedzeniem nieumytych leśnych owoców z powodu ryzyka obecności na nich jaj bąblowca. Choroba powszechna jest w niektórych częściach Eurazji, w północnej i wschodniej Afryce oraz w Australii i Ameryce Południowej.

Daniel Hanszczuk
XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Cordylobia anthropophaga (mucha tumbu) to gatunek występujący w tropikalnej Afryce. W stadium larwalnym – pasożyt ssaków, w tym człowieka. Larwy tego owada rozwijają się w skórze, wywołując poważną chorobę – muszycę skórną. Obecnie uważa się, że jest jednym z głównych powodów trypofobii u człowieka.