Adrian Macion
Zakład Genetyki Bakterii
Instytut Mikrobiologii
SKN Biologii Molekularnej
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt:

Pęcherzyki błonowe (MVs) stanowią jeden z najbardziej wszech-stronnych wektorów występujących w przyrodzie. Wytwarzane są przez bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby, pierwotniaki i komórki organizmów z grupy Metazoa. Umożliwiają one komunikację na znaczne odległości, stabilizację transmitowanych związków i oddziaływanie na środowisko/inne organizmy. W szczególności intensywnie badane są funkcje pęcherzyków błonowych w infekcjach bakteryjnych. Jedną z najbardziej istotnych cech pęcherzyków błonowych jest to, że białka z nimi związane zachowują aktywność biologiczną. Te i wiele innych cech sprawiają, że pęcherzyki błonowe, prócz pełnienia roli systemów sekrecji, trans-portu i elementów konstrukcyjnych biofilmów, stanowią jeden z głównych mechanizmów oddziaływania komórek bakteryjnych ze środowiskiem. Dokładne przeanalizowanie ich udziału w tych procesach pozwoli nie tylko na lepsze zbadanie przebiegu najbardziej alarmujących chorób XXI wieku, ale także daje szansę na wykorzystanie MVs w nowoczesnej medycynie.

Pełna wersja publikacji

Aleksandra Lasakowska
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Gdański
Gdański Uniwersytet Medyczny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt:

Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, a także utożsamianym z największą śmiertelnością wśród nich, jest rak piersi. Choroba ta może dotyczyć także mężczyzn, jednak jest bardzo rzadka i stanowi mniej niż 1% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka gruczołu piersiowego. Obecnie, na poziomie molekularnym, możliwe jest wyróżnienie kilku podtypów, w tym podtypu HER2-dodatniego, który określany jest jako wysoce agresywny. W tym podtypie receptor HER2 odgrywa istotną rolę we wzroście i rozwoju guza. Z tego powodu jest ważnym czynnikiem predykcyjnym i prognostycznym, a także stanowi cel dla nowych leków. Odkrycie i zrozumienie znaczenia HER2 w raku piersi, a także poznanie jego struktury i ścieżek sygnalizacyjnych zależnych od niego, umożliwia wprowadzanie efektywniejszych terapii, które jednocześnie cechują się mniejszą szkodliwością dla pacjentów.

Pełna wersja publikacji

Adrian Macion

Zakład Genetyki Bakterii
Instytut Mikrobiologii
SKN Biologii Molekularnej
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt:

Pęcherzyki błonowe są proteoliposomalnymi nanocząsteczki wytwarzanymi zarówno przez bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie. Ponieważ pochodzą z osłon komórki bakteryjnej, ich skład i zawartość są ogólnie podobne do błony i cytoplazmy/peryplazmy. Jednak odkryto wiele dowodów na to, że istnieje zjawisko preferencyjnego pakowania białek, metabolitów i toksyn do pęcherzyków. Włączenie do pęcherzyków nadaje ładunkowi szereg korzyści: ochronę przed degradacją, utrzymanie korzystnego mikrośrodowiska dla aktywności enzymatycznej i zwiększoną szansę migracji na znaczne odległości. Umożliwia to pęcherzykom pełnienie wyspecjalizowanych funkcji, szczególnie w odniesieniu do interakcji międzykomórkowej, w tym wykrywania kworum, tworzenia się biofilmu, oporności na antybiotyki, ekspresji i rozmieszczania peptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz pozyskiwania składników odżywczych. Ponadto, w oparciu o swoją zawartość, pęcherzyki odgrywają kluczową rolę w interakcjach gospodarz-patogen jako nośniki czynników wirulencji i innych modulatorów funkcji komórki gospodarza.

Pełna wersja publikacji

Julia Szczawińska
Szymon Biela
Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt:

Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, a także utożsamianym z największą Wiele organizmów żywych może produkować toksyny, które w zdecydowanej większości zbudowane są z aminokwasów. Najczęściej trucizny dostają się do organizmu drogą pokarmową. Mogą wnikać również poprzez układ oddechowy lub być wprowadzone bezpośrednio do krwiobiegu – poprzez ukąszenie lub wstrzyknięcie. Omawiane trucizny zaburzają funkcjonowanie komórek we-dług różnych mechanizmów. Rycyna i α-amanityna upośledzają wytwarzanie białek. Z kolei neurotoksyny obecne w jadzie pająka oraz toksyna botulinowa zakłócają przewodzenie impulsów nerwowych. Działanie toksyn może wywoływać różne objawy u człowieka, w zależności od sposobu kontaktu, np. utrudniać pracę mięśni (w tym oddechowych), uszkadzać całe narządy (wątrobę, nerki, płuca). We wszystkich przypadkach leczenie można podzielić na objawowe oraz specyficznie skierowane przeciw danej sub-stancji (np. podanie przeciwciał czy leku). Podjęto również próby zapobiegania zatruciom poprzez opracowanie szczepionki. Człowiek nieustannie szuka zastosowania tych substancji do własnych celów, np. w medycynie lub rolnictwie.

Pełna wersja publikacji

Bartosz Szymański

SKN Biologii Molekularnej
Uniwersytet Warszawski
Instytut Chemii Organicznej PAN
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt:

Aminokwasy to związki chemiczne zawierające grupę aminową i grupę kwasową (zwykle karboksylową). Jest to niezwykle ważna klasa związków, ponieważ dwadzieścia spośród nich wchodzi w skład białek, więc można powiedzieć, że to aminokwasy odpowiadają za złożoność i różnorodność organizmów. Z tego względu liczba publikacji naukowych dotyczących aminokwasów jest ogromna. Poszczególne badania tych związków można klasyfikować do różnych dziedzin, co powoduje, że tematyka biochemii aminokwasów jest tak naprawdę zagadnieniem wysoce interdyscyplinarnym. W niniejszym artykule omówiono niektóre zagadnienia dotyczące szeroko pojętej biochemii aminokwasów. W dziale 1. przedstawiono najważniejsze pojęcia dotyczące aminokwasów, wskazano również przyczyny chemiczne ich roli w procesach biologicznych. Następnie skupiono się na pochodzeniu aminokwasów i badaniach dotyczących początków życia na Ziemi. W dziale 3. poruszono temat chiralności, jak również przytoczono niektóre przełomowe badania wykorzystujące asymetryczność omawianej klasy związków. Wiedząc z kolei, że cząsteczki aminokwasów są chiralne, można rozważyć niektóre szlaki ich biosyntezy, których część przedstawiono w dziale 4. Następnie skupiono się na peptydach, powstających w wyniku reakcji pomiędzy dwoma aminokwasami. W dziale 5 omówiono biosyntezę tych ważnych związków, oraz poruszono temat laboratoryjnej syntezy peptydów. Ostatni dział zawiera kilka ciekawych informacji dotyczących aminokwasów, które z różnych względów nie pasowały do treści poprzednich działów, ale koniecznie zasługują na omówienie.

Pełna wersja publikacji