Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn't matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough.

– Richard Feynman

  facebook

  scneureka.com

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy grupą aktywnych i ambitnych studentów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w przedmiotach prowadzonych na wielu wydziałach w obrębie Kampusu Ochota. We współpracy między kołami i studentami pochodzącymi z różnych jednostek dydaktycznych widzimy ogromny i wciąż niewykorzystywany potencjał. Chcemy zmienić aktualny stan i jako reprezentanci Koła Naukowego Biologii Molekularnej wychodzimy z inicjatywą założenia Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!

Celem naszego czasopisma jest pokazanie, że Natura nie zna ścisłych granic między dziedzinami zajmującymi się jej badaniem. Uważamy, że nadszedł czas na wyjście z hermetyzmu Nauki w kierunku interdyscyplinarności; przejście od pracy w zamkniętym laboratorium do podjęcia inspirującego dialogu. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się nie tylko do ogólnego rozwoju studentów i przyszłej kadry akademickiej, ale także do długotrwałego określania naszej alma mater mianem Uniwersytetu Badawczego.

Założenia i główne idee czasopisma:

• usunięcie sztywnych granic między dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych (mathematics and life science) – holistyczne spojrzenie na zjawiska przyrodnicze i metody ukierunkowane na badanie ich mechanizmów

• nawiązanie współpracy między kołami naukowymi i studentami różnych wydziałów i uniwersytetów w perspektywie przerodzenia się jej w intensywny dialog, wspólne poszukanie odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązań testowanych hipotez

• wzbudzanie w studentach i uczniach zaciekawienia zagadnieniami spoza ich dyscyplin, stymulacja do spojrzenia na problem z innej perspektywy, wychodzenie spoza utartych toków myślenia (strategia think outside the box)

• zachęcanie do podejmowania badań z pogranicza dziedzin i nawiązywania efektywnego dialogu między naukowcami z różnych odrębnych jednostek dydaktycznych

• ogólnonaukowy rozwój – chcemy, żeby nasi czytelnicy byli osobami oczytanymi i świadomymi otaczających ich zjawisk

Eureka! jest i będzie wraz z kolejnymi wydaniami realizować postawione przez założycieli cele. Jednocześnie zapraszamy Ciebie do współtworzenia Eureki! Napisz artykuł i zaraź swoją ciekawością innych!

Redakcja:

Adrian Macion
Redaktor Naczelny SCN Eureka!
Igor Lipiński
Zastępca Redaktora Naczelnego SCN Eureka!
Igor Kłykociński
Pełnomocnik Redakcji ds. Promocji
Robert Siemiątkowski
Korektor Tekstu
Magdalena Pełka
Korektor Tekstu