Nietoperze przeżywały niedawno renesans swojej sławy za sprawą pandemii COVID19, która wywołana została przez wirusa SARS-CoV-2. Wirus ten prawdopodobnie został przeniesiony na człowieka właśnie z nietoperza, który mógł być jego naturalnym rezerwuarem. Historia zna jednak wiele innych przypadków, gdy to nietoperze są naturalnymi gospodarzami najbardziej zabójczych dla człowieka chorób zakaźnych. Przykładem takiego wirusa jest wirus Ebola (EBOV), który stale powraca w formie lokalnych epidemii. Rozmyślając o wirusach w pierwszej kolejności chcielibyśmy wiedzieć jak się przed nimi bronić, jednak kluczem do skutecznej obrony jest poznanie swojego wroga. W jaki więc sposób wirus Ebola wywołuje chorobę i jakie strategie wykorzystuje, by samemu bronić się przed atakiem naszego układu odpornościowego?

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=EVkoCX2sxJ8

Na Ziemi występuje ogromna liczba wirusów lub cząstek wirusopodobnych. Uznaje się je za najliczniejszą grupą biologicznych cząstek występujących na naszej planecie. Już sam 1mL wody morskiej zawiera od 1 do nawet 10 milionów cząsteczek wirusowych, więc możemy jedynie sobie wyobrażać ich ogromną liczbę w naszej biosferze. Te molekularne pasożyty koegzystują z innymi komórkami od zarania dziejów. Większość z nich aktualnie powoduje szereg infekcji, ale na samych początkach powstania życia zajmowały pierwszoplanową rolę w jego ewolucji. Ale skąd one się dokładnie wzięły? Jak te, współcześnie najniebezpieczniejsze ludzkie patogenny, spędzające sen z powiek lekarzom i naukowcom, pomogły nam uformować życie jakie znamy teraz? Na te oraz inne, równie ciekawe pytania odpowiem na najbliższym seminarium.
 
link do nagrania: https://youtu.be/6tRIhYO20pg

Human immunodeficiency virus (HIV) is classified into two species: HIV-1 and HIV-2. Both of them are capable of causing acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), which is the most advanced stage of HIV infection. Targets for HIV are CD4-positive cells: Th-lymphocytes, monocytes, macrophages, dendritic cells – key components of human immune system. To pursuit of knowledge about the HIV replication cycle, pathogenesis, and course of infection is crucial for designing new diagnostic tests, antiviral drugs and vaccines. The eradication of HIV infections and finding a cure for AIDS are some of the most challenging aims for today’s medicine.

link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=29flQamZdZ0